Dagkapel

Gedurende de dag, van 7.30 tot 19.00 uur,
is er gelegenheid tot stille gebed
in de Dagkapel, Oude Molstraat 37.