De Broeders van Sint Jan

Onze bron

We zijn religieus geworteld in Jezus Christus en de Traditie van de Katholieke Kerk. Om Christus na te volgen leven wij volgens de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ons charisma wordt gekenmerkt door gemeenschappelijk gebed en broederlijke naastenliefde in kleine Priorijen. De broeders halen hun apostolische vitaliteit uit dit religieuze kader, dat op heel verschillende manieren tot uiting komt binnen de Kerk en de plaats waar zij gezonden zijn.

Dit charisma wordt belichaamd in ons religieuze leven volgens 4 pijlers: gebedsleven, broederlijk leven, leven van studie, apostolisch leven.

De Familie

De broederlijke naastenliefde staat in het hart van het onderricht en et leven van de welbeminde leerling: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden” (1 Joh 3, 18). Zo willen de broeders van Sint Jan, samen met hun zusters, maar ook met de oblaten en de leken die aan hun priorijen verbonden zijn een ware familie vormen en het nieuwe gebod van Jezus beleven: “Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde” (Joh 15, 9).

Het dagelijks gebed, de heilige liturgie, de samenwerking tussen medebroeders, zusters, oblaten en vrijwilligers is de manier waarop de broeders in navolging van Jezus concreet hun roeping volgens het charisma van Johannes beleven.

Over de broeders

Er zijn wereldwijd 499 broeders van Sint Jan. Van hen hebben 381 hun eeuwige geloften afgelegd en 280 zijn priester. 381 broeders hebben eeuwige geloften afgelegd. 33 broeders zijn reguliere oblaten. De broeders leven verspreid over 55 priorijen.

De twee jongste priorijen werden in 2016 gesticht: in Kara (Togo) en in Cebu (Filippijnen). De gemiddelde leeftijd van de broeders ligt rond de 47 jaar. De broeders vertegenwoordigen meer dan 30 nationaliteiten, die als volgt kunnen worden onderverdeeld:

Frankrijk: 50%
Rest van Europa: 13%
Afrika: 21%
Amerika: 11%
Azie: 5%

De broeders

Wij stellen ons graag even voor.

Pater Mattheus

Jezus volgen is niks “wolligs”, het is zeer concreet en buitengewoon actueel.


Pater Johan


Broeder Marie Thomas