Steun ons

De broeders hebben hun leven aan God en de naaste gegeven. Hun werk willen zij dan ook doen zonder daar direct voor betaald te worden. Om in Den Haag, Utrecht en elders in Nederland activiteiten te kunnen blijven organiseren, hebben wij uw gebed maar ook uw financiële steun hard nodig.

Jongeren

De jongeren zijn de toekomst van de Kerk. Vooral voor hen willen wij geen financiële barrière leggen voor deelname aan onze activiteiten. Ook voor hen, en namens hen, doen wij een beroep op de vrijgevigheid van allen die de Evangelisatie onder de jongeren belangrijk vinden.

Belastingaftrekbaar – ANBI

De Broeders van Sint Jan zijn aangesloten bij de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Hierdoor zijn ze automatisch een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor de uw gift fiscaal aftrekbaar is. (De gepubliceerde staten van baten en lasten van de voorgaande jaren zijn op deze pagina te vinden)

U kunt ons via IDeal en andere Online betaalmogelijkheden steunen middels de onderstaande knop:

U kunt ons ook steunen door een gift over te maken op:

NL48INGB0001723525 t.n.v. Broeders van Sint Jan (CSJ) [Den Haag]

of:

NL85INGB0005251331 t.n.v. Johannesstichting [giften voor Jongerenkampen LVW of Johannesacademie]

Bij voorbaat hartelijk dank!

Wij dragen eens in de maand de Eucharistie op voor uw intenties.