Johannesretraite – “Stromen van levend water” (Jn. 7, 38c) : 19-21 Mei 2023

In deze retraite willen wij dieper ingaan op de uitstorting van de Heilige Geest waardoor wij in deze wereld getuigen kunnen worden van Gods liefde voor ons, door onze naastenliefde voor elkander.

Wanneer: vrijdag 19 mei om 18.00 u – zondag 26 maart 2023 om 13.30 u.
Locatie: Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, 2513 BA  DEN HAAG
Inleider: p. Johan c.s.j.

Aankomsttijd:
U bent uiterlijkst verwacht vanaf 18u, maar U kunt al eerder aankomen (vanaf 16u) om aan de gebedstijden van de broeders deel te nemen : 17.30 Vespers, 18.00 – 19.00 Aanbidding

Kosten:
Voor een student is het totaal € 75 (excl. € 10 voor het laken- en handdoekenpakket).
Als je geen student bent, is dat in totaal € 115 (excl. € 10 voor het laken- en handdoekpakket).
U kunt contant ter plekke betalen of met QR-code of het overmaken op deze rekening :
Broeders van Sint Jan inz Willibrordushuis NL38 INGB 0007 2144 87

Programma:

Vrijdag 19 mei
Vanaf 16.00 mogelijkheid tot ontvangst
17.30 Vespers (facultatief)                       Kapel
18.00 – 19.00 Aanbidding (facultatief)   Kapel
Vanaf 18.00 officiele ontvangst
19.15 Avondmaaltijd (warm)                   Refter
20.30 1e inleiding                                       Josephzaal
21.45 Completen (facultatief)                  Kapel

Zaterdag 20 mei
7.00 Stil gebed                              Kapel
7.30 Lauden                                  Kapel
8.15 Ontbijt (zelfbediening)       Refter
9.30 2e inleiding                           Josephzaal
10.45 H. Mis                                  Kapel
11.45 Middaggebed                    Kapel
12.15 Lunch (broodmaaltijd)     Refter
15.00 3e inleiding                         Josephzaal
17.30 Vespers                               Kapel
18.00–19.00 Aanbidding             Kapel en sacristie
19.15 Avondmaaltijd (warm)     Refter
20.30 4e inleiding                         Kapel
21.45 Completen (facultatief)    Kapel

Zondag 26 maart
7.00 Stil gebed                              Kapel
7.30 Lauden                                  Kapel
8.15 Ontbijt (zelfbediening)       Refter
9.30 H. Mis                                    Josephzaal
11.00 5e inleiding                        Kapel
12.30 Lunch (broodmaaltijd)     Refter
13.30 Einde retraite      

Om u aan te melden kunt zich middels het onderstaand formulier hiervoor inschrijven:

Similar Posts